O nás

Boiler, o.z. je zoskupenie mladých ľudí, ktorí majú ku kultúre, predovšetkým v audiovizuálnej oblasti, veľmi blízko. Členovia Boileru, tým, že aktívne pôsobia v audiovizuálnej sfére, majú prístup nielen k aktuálnym trendom vzdelávania mladej generácie v medzinárodnom prostredí v tejto oblasti, ale taktiež ich aktivity umožňujú jedinečné prepojenie domáceho prostredia s tým medzinárodným.

Boiler už sedem rokov aktívne spolupracuje s Európskou filmovou akadémiou na projekte Cena mladého publika (Young Audience Award), ktorý sa uskutočňuje začiatkom mája vo viac ako 20 európskych mestách súčasne. Tento projekt je určený pre deti od 12 do 14 rokov, čiže vo veku kedy si začínajú postupne vytvárať svoj prvý vlastný názor. Účastníci majú unikátnu možnosť nahliadnuť do sveta európskej kinematografie, vďaka trom európskym filmom, ktoré nepatria k typickým mainstreamovým snímkam, čo deti v tejto vekovej kategórii sledujú. Pre deti sú počas prestávok medzi jednotlivými filmami pripravené rôzne malé cvičenia a hry, podnecujúce ich kreativitu a fantáziu, ale taktiež aj schopnosť spolupráce s rovesníkmi.

Visegrad Film Forum (VFF) spĺňa všetky atribúty medzinárodnej platformy. Tu prichádza nielen ku kontaktu slovenskej mladej generácie s medzinárodným prostredím, ale taktiež európskej mladej generácie s prostredím slovenským. Účastníci majú jedinečnú príležitosť stretnúť na jednom mieste zahraničných filmárov z celého sveta a zväčšiť si svoje vedomosti o filmovej tvorbe. VFF na jednej strane napĺňa primárne ciele Boiler – vzdelávaním mladej generácie, študentov vysokých škôl, absolventov a mladých filmárov, no na druhej strane tieto ciele svojou unikátnou koncepciou aj prekračuje.