Cena mladého publika

Medzinárodné podujatie pre deti vo veku od 12-14 rokov. Prostredníctvom 3 filmov, premietaných počas jedného dňa,  účastníci získajú možnosť priblížiť sa európskej kinematografii a zároveň poodhaliť svet vzniku filmov. Projekt vznikol z iniciatívy Európskej filmovej akadémie (EFA) podnietiť záujem mladej generácie o európsku kinematografiu a kultúru. Istým spôsobom ide o vychovanie si budúcich ako divákov, tak aj tvorcov európskych filmov.

Koncepcia Ceny mladého publika nie je založená len na pasívnom pozeraní 3 dlhometrážnych filmov. Ich sledovanie je len prvotným impulzom k aktivitám, čo prebiehajú v prestávkach. Celý deň je vedený moderátorkou, ktorá deťom sprostredkuje formou dialógu informácie nielen ako film vzniká, ale aj ako sa na film dívať. 

Boiler už po 8. krát prináša Cenu mladého podujatia aj na Slovensko, ktorá sa tak zaradí medzi viac než 30 ďalších krajín, kde podujatie súčasne prebieha.

      

Proces hlasovania

Po premietnutí všetkých filmov sa účastníci dostanú do unikátnej pozície porotcov. Pomocou špeciálnych formulárov môžu filmy analyzovať a hodnotiť– vyskúšať si v praxi to, o čom sa celý deň bavia; zároveň môžu hlasovať o poradí. Po zrátaní hlasov sú miestne výsledky odoslané EFA na celkové vyhodnotenie. Slávnostné odovzdávanie cien v Nemecku si účastníci môžu pozrieť prostredníctvom live streamingu na stránke EFA.